Wat is Pioen?

PIOEN is een gezondheidshuis in het centrum van Vorselaar. Het is een open, warm huis voor iedereen met vragen over gezondheid, zorg en welzijn. De hele familie kan bij ons terecht: jong en oud. We zijn er voor iedereen met vragen over gezondheid, zorg en welzijn.

Je kan bij ons terecht:

  • als je ziek bent of pijn hebt
  • als je het psychisch moeilijk hebt
  • als je het sociaal moeilijk hebt

We helpen je ook:

  • gezonder leven
  • gezonder eten
  • meer bewegen

Want voorkomen is beter dan genezen!

Bij PIOEN werken huisartsen en een verpleegkundige. Er werken ook een begeleider werkplezier en communicatie, een maatschappelijk werker, een vroedvrouw, een begeleider die je helpt gezond te bewegen. Wij zullen met de tijd deze diensten uitbreiden. Daarnaast zijn ook de ziekenfondsen CM en Solidaris aanwezig.

We werken samen met andere huisartsen, ziekenhuizen en diensten buiten PIOEN, zoals bijvoorbeeld een psychologe. Zo is er altijd iemand die jou kan helpen. Zo is er voor elk probleem een oplossing. En dat allemaal op één adres dicht bij jou.

Waarom de naam ‘Pioen’?

Een pioen is een mooie bloem. In China betekent die bloem: geluk en gezondheid. En dat is precies wat het gezondheidshuis belangrijk vindt. De letters van PIOEN staan ook voor:

Preventief
We genezen de zieken. Maar we willen ook voorkomen dat je ziek wordt. We willen dat je gezond blijft.

Interdisciplinair
Verschillende zorgverleners werken samen. Je  kan op één adres naar de huisarts, een vroedvrouw, een begeleider werkplezier en communicatie, een begeleider om je te helpen gezond te bewegen en andere zorgverleners in de toekomst.

Open
Het gezondheidshuis is open voor iedereen. We communiceren veel: met informatie op de website, in folders, in de onthaalmap …

Eerstelijn
Je komt gewoon naar PIOEN als je ziek bent of hulp nodig hebt. Heb je andere hulp nodig? Dan verwijzen we je door, bijvoorbeeld naar een kinesist, diëtist, specialist, woonzorgcentrum, dienstencentrum, sociale dienst ….

Netwerk
We werken ook samen met andere partners, zoals het ziekenhuis Herentals, de Universiteit Antwerpen en Thomas More.

Waarom is een gezondheidshuis nodig?

Wij vinden het belangrijk dat alle mensen van Vorselaar goede gezondheidszorg krijgen. De voorbije jaren waren er te weinig huisartsen en tandartsen in Vorselaar. Daarom moesten veel mensen ver buiten Vorselaar naar de huisarts of naar de tandarts. Sommigen kregen zo niet op tijd verzorging. Of ze kregen niet de juiste hulp.

Met het Gezondheidshuis PIOEN is er weer een extra aanbod, in de buurt. Dichtbij en voor iedereen in Vorselaar. Die nood bleek ook uit de gezondheidsbevraging die we organiseerden in de zomer van 2022.