Eind september liep de tweede gezondheidsbevraging af. We verwerken nu de resultaten.