WAT IS HET PROBLEEM?

Hart- en vaatziekten blijven in België de belangrijkste doodsoorzaak en de voornaamste reden van opname in een ziekenhuis.

De verantwoordelijke aandoening is slagaderverkalking. Deze kan aanleiding geven tot een hartinfarct, een beroerte of andere vaatverwikkelingen, die soms dodelijk kunnen zijn. Nochtans sterven nu beduidend minder mensen aan deze ziekten dan 20-30 jaar geleden. Deze afname is grotendeels te verklaren door preventieve maatregelen die geleid hebben tot veranderingen in de leefgewoonten van de bevolking, vooral op gebied van rook- en voedingsgedrag.

WAT ZIJN OORZAKEN?

De klassieke risicofactoren zijn:

 • hoge bloeddruk (hypertensie)
 • een verhoogde cholesterol
 • suikerziekte (diabetes)
 • roken
 • te weinig lichaamsbeweging
 • overgewicht
 • overmatig alcoholverbruik
 • ongezonde voeding
 • stress

Deze risicofactoren kunnen door aanpassingen van de levensstijl of leefgewoonten en indien nodig met medicatie beïnvloed worden. Andere risicofactoren kan men moeilijker beïnvloeden, met name: de leeftijd (naarmate men ouder wordt stijgt het risico), het geslacht (mannen hebben een hoger risico dan vrouwen) of een erfelijke aanleg.

WAT KAN JE ZELF DOEN?

Houd uw hart gezond!

 • niet roken (of indien nodig rookstopbegeleiding)
 • gezonde en evenwichtige voeding
 • overgewicht vermijden (of indien nodig begeleiding door een diëtist)
 • voldoende lichaamsbeweging nemen

Vanzelfsprekend kan ook uw huisarts hierbij helpen. Of een specialist in het AZ Herentals. Zij kunnen meer gerichte preventie-adviezen geven. Zo zijn voedingsadviezen bij suikerziekte bijvoorbeeld verschillend van deze bij een verhoogde cholesterol of overgewicht. Hier kunnen professionelen u helpen en indien aangewezen ook medicatie voorschrijven.

Meer info: https://www.healthy-heart.org/nl/

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

Juni, de maand van het hart

BIBOPP

Preventie-acties omtrent gezonde voeding

Wandelgroep “Vorselaar leeft”: elke donderdag start om 19u30 aan voorzijde kerk! Op 8/6 passeert de wekelijkse wandeling langs alle AED-toestellen in Vorselaar.

Screening van zuurstofgehalte bloed

Opendeurdag met hartscreening in AZ Herentals

Preventie-acties omtrent gezonde voeding

AED cursus in het LDC

Rookstopbegeleiding: zie kalender


WAT ALS JE AL PATIËNT BENT?

–> website

Hartrevalidatie is een multidisciplinair programma dat bedoeld is om patiënten met hart- en vaatziekten te helpen gezonde veranderingen in hun levensstijl door te voeren. Het doel is om activiteiten waarmee u stopte na een hart- en vaatziekte opnieuw op te pakken en vast te stellen op welke wijze u zich hartvriendelijker zou kunnen gedragen.

U kunt een maand na een hartaanval (acuut myocardinfarct) weer aan het werk als er tijdens de ziekenhuisopname of revalidatie geen complicaties zijn opgetreden. Terugkeren naar het werk na een hartaanval is een belangrijke indicator van herstel. Jongere vrouwen nemen vaker ontslag dan mannen van dezelfde leeftijd, wat wijst op een slechter herstel.