Middelengebruik en verslavingsproblemen zijn complex. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuĆ¼m van preventie (problemen voorkomen), vroeginterventie (vroeg ingrijpen), hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie.

Problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik voorkomen of behandelen is geen nattevingerwerk. Een ‘one size fits all’ aanpak bestaat niet, maar ervaring en kennis wijzen wel de weg. Meer info vindt je op de website van VAD: www.vad.be


>> Vorselaar heeft een eigen contactgroep verslaving waar je met ervaringsdragers kan praten.