Academische openingszitting

Het aantal huisartsen is de laatste jaren sterk gedaald in Vorselaar. En tandartsen zijn er al meer dan een jaar niet meer. Heel wat inwoners moeten uitwijken naar dokters of eerstelijnszorg buiten onze gemeente. Die fysieke afstand zorgt bij een gedeelte van de patiënten voor uitstel van essentiële zorg.

Er is ondertussen een duidelijke evolutie in de gezondheidszorg: meer multidisciplinair werken, meer groepsgericht en preventief: de focus minder op het curatieve, meer op preventieve zorg: “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom gingen we op zoek om terug een groter aanbod van eerstelijnszorg te voorzien in de gemeente. In groepsverband en met meerdere disciplines onder één dak … want dat was een belangrijke les uit de Corona-crisis. Dat gebeurt pal in het dorpscentrum. De groepspraktijk moet immers nauw samenwerken met de sociale dienst (sociaal huis/gemeentehuis) en het lokaal dienstencentrum Sprankel! De naam “PIOEN” is niet zomaar gekozen. PIOEN staat voor Preventief, Interdisciplinair, Open, Eerstelijn, Netwerk.

Er zijn ondertussen al heel wat stappen gezet in de realisatie van deze groepspraktijk. Op 1 oktober 2022 startte Pioen in het voormalige AXA-bankgebouw op Markt 8. Nu wordt er werk gemaakt van een nieuwbouw tussen het gemeentehuis en het lokaal dienstencentrum.

Naar aanleiding van de concrete start organiseerden we een academische openingszitting met de regionale/lokale zorgverstrekkers, beleidsmakers en onze structurele partners als doelgroep.

Samenwerking is daarin hét leidmotief. Zo zijn AZ Herentals, Universiteit Antwerpen (faculteit geneeskunde en opleiding verpleegkundige in huisartsenpraktijk), NexuzHealth, de eerstelijnszone Middenkempen en Huisartsenkring Zuiderkempen, Health&Care Network Kempen en LiCalab-Thomas More (die aan zorginnovatie werken in de streek) een structurele partner. Ook de Vlaamse overheid zag de dynamiek van het project en gaf het een statuut en middelen om één van de zes baanbrekende pilootprojecten te worden die de eerstelijnszorg van de toekomst moeten vormgeven in Vlaanderen. PIOEN werkt ook met de Koning Boudewijn Stichting samen in het kader van gezondheidsvaardigheden en de integratie van geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn.

Het is dus een erg geïntegreerd en innovatief model, waarmee we lokaal willen tonen dat we echt het verschil kunnen maken en alvast een bescheiden steentje bijdragen aan een andere, meer geïntegreerde en vervlochten gezondheids- en welzijnszorg in de toekomst.

De academische openingszitting vond plaats op 1 oktober (11u-14u).

Met de steun van:

Een organisatie van PIOEN Vorselaar i.s.m. haar structurele partners:

  • Universiteit Antwerpen
  • AZ Herentals en Nexuzhealth
  • Health&Care Network Kempen
  • Zorgproeftuin LiCalab-Thomas More
  • Eerstelijnszone Middenkempen
  • Huisartsenkring Zuiderkempen
  • Lokaal bestuur Vorselaar
  • Lokaal dienstencentrum Sprankel!
  • Koning Boudewijnstichting
  • Vlaamse overheid / Agentschap Zorg & Gezondheid